biserica

Primaria Comunei Crucea, Jud. Suceava

Religia tãranului este atât utilã cât si moralistã, dar nu eticã sau suspicioasã, mai mult, regulile sale sunt consolidate cu respec- tarea intereselor comunitãtii, stricte si independente . Thomas d-Acquino spunea cã: < Tãranul nu este vãzut ca o persoanã religioasã prin excelentã, ci ca un crestin de rang inferior > .

În perioada dintre cele douã domnii, pribegind pe aceste locuri, Petru Rares si sotia sa Elena Doamna-de aici si numele de < Pietrele Doamnei > si muntele Rarãu, au poruncit sã se ridice cu cheltuialã domneascã o bisericã, fiind însãrcinat cu aceastã lucrare egumenul mãnãstirii Voronet . Ea a fost clãditã cu trei turnuri si slujitã de 5 cãlugãri, numitã fiind Elena Rares si sfintitã de episcopul de Rãdãuti la 8 mai l54l .

În l775, odatã cu ocuparea Bucovinei de cãtre austrieci, biserica a fost dãrâmatã, jefuitã, iar cãlugãrii împrãstiati pe la alte mãnãstiri.Cãlugãrul Sosoi a fost acela care a strãmutat biserica dincoace de Rarãu, în Moldova, pe valea Bistritei unde este si astãzi, sfintitã la l5 august l800 cu hramul < Adormirea Maicii Domnului >.

În l822, proprietarul mosiei Brosteni Alecu Bals a hotãrât cedarea unei suprafete de pãmânt pentru cresterea vitelor, scris într-o condicã a schitului.

Primaria Comunei Crucea, Jud. Suceava

În l9l4, schitul este reparat cu binecuvântarea mitropolitului Moldovei si Sucevei, prilej cu care a fost inscriptionatã o placã cu : < Aceastã Sfântã bisericã a schitului Rarãu, care dupã spusa bãtrânilor a fost fãcutã în dosul muntelui Rarãu în locul sihãstriei mai vechi a Câmpulungenilor, de cãtrã Petru Rares, Voievodul Moldovei la anul 1541, întru amintirea pribegiilor sale dintre întâia si a doua lui domnie, mutatã fiind dupã rãpirea Bucovinei dincoace de Pietrele Doamnei, prin stãruintele Ieroshimonahului Sosoi, s-a sfintit la anul l800 cu hramul Adormirea Maicii Domnului , binecuvântându-se de ajutorul si ocrotirea familiei Bals >. Mănăstirea Rarău este localizată în satul Chiril, Comuna Crucea.

În comunã mai existã douã biserici de cult crestin ortodox și o Biserică Adventistă de ziua a șaptea, localizată în satul Chiril.

Locuitorii satelor participã în fiecare zi de duminicã si în sãrbãtorile religioase la ceremonialul religios, în toate aceste lãcașuri de cult .

 

HOROSCOP